Đăng ký khóa học Google Ads

ĐĂNG KÝ  |  KIỂM TRA EMAIL  |  HOÀN TẤT QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ | NHẬP HỌC

Đăng ký khóa học Google Ads

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC GOOGLE ADS

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC GOOGLE ADS

Vui lòng chờ trong khi hệ thống xử lý xếp chỗ.

LỊCH HỌC QUẢNG CÁO GOOGLE ADS

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌC
GGK136 - TỐI 246(02/10/2023)
Tối: 18h30 - 21h00
(11 buổi)
GGK137 - TỐI 357(03/10/2023)Tối: 18h30 - 21h00
(11 buổi)
GGK138 - Chủ Nhật(08/10/2023)
Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
(04 tuần)
GGK139- Thứ Bảy(14/10/2023)Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
(04 tuần)
GGK140 - Sáng 246(10/11/2023)
Tối: 9h00 - 11h30
(11 buổi)

Khi bạn nhấn đăng ký đã đồng ý với điều khoản gởi email tại IMTA
Lớp thường xuyên hết chỗ trước 1 tuần khóa học khai giảng