Đăng ký khóa học Facebook

ĐĂNG KÝ  |  KIỂM TRA EMAIL  |  HOÀN TẤT QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ | NHẬP HỌC

Đăng ký khóa học Facebook

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC FACEBOOK MARKETING

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC FACEBOOK ADS

Vui lòng chờ trong khi hệ thống xử lý xếp chỗ.

LỊCH HỌC FACEBOOK MARKETING

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K181F - CHỦ NHẬT
10/12/2023Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
4 tuần
ĐĂNG KÝ
K182F - TỐI 246
18/12/2023
Tối: 18h30 - 21h00
11 buổi
ĐĂNG KÝ
K183F - THỨ BẢY
23/12/2023Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
4 tuần
ĐĂNG KÝ
K184F - TỐI 357
04/01/2023
Tối: 18h30 - 21h00
11 buổi
ĐĂNG KÝ
K185F - SÁNG 246
08/01/2024
Sáng: 9h00 - 11h30
11 buổi
ĐĂNG KÝ
Sau khi nhấn đăng ký, bạn hãy hoàn tất theo hướng dẫn hoặc kiểm tra email để biết thông tin chi tiết. Lớp thường xuyên hết chỗ trước 1 tuần khóa học khai giảng