Lịch Khai Giảng Khóa Học Tại IMTA

Xem chi tiết bấm vào dấu (+). Hotline: 028 22 699 899 | Zalo IMTA

Khóa Học Digital Marketing

(Triển khai quảng cáo đa kênh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp và chuyên viên Digital Marketing. Facebook Ads kết hợp Google Ads)

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K214 - Chủ Nhật21/07/2024
Sáng: 08h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
08 Tuần - 16 Buổi
ĐĂNG KÝ
K215 - Tối 357
23/07/2024Tối: 18h30 - 21h00
22 Buổi - 08 Tuần
ĐĂNG KÝ
K216 - Sáng 246
05/08/2024
Sáng: 9h00-11h30
Facebook Ads học 11 buổi Sáng 246;
Google Ads học Tối hoặc Cuối Tuần
ĐĂNG KÝ
K217 - Tối 246
07/08/2024Tối: 18h30 - 21h00
22 Buổi - 08 Tuần
ĐĂNG KÝ
K218 - Thứ Bảy10/08/2024Sáng: 08h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
08 Tuần - 16 Buổi
ĐĂNG KÝ

Khóa Học Facebook Marketing

(Chương trình học Facebook Ads trong 04 tuần từ cơ bản đến chuyên sâu)

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K213F - CHỦ NHẬT
21/07/2024
Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
4 Tuần - 08 Buổi
ĐĂNG KÝ
K214F - TỐI 357
23/07/2024Tối: 18h30 - 21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
K215F - SÁNG 246
05/08/2024
Sáng: 9h00 - 11h30
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
K216F - TỐI 246
07/08/2024Tối: 18h30 - 21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
K217F - THỨ BẢY
10/08/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
4 Tuần - 08 Buổi
ĐĂNG KÝ

Khóa Học Google Ads

(Chương trình học Google Ads lộ trình rõ ràng)

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌCĐĂNG KÝ
GGK162 - Chủ Nhật
21/07/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
04 Tuần - 08 Buổi (Sáng, Chiều)
ĐĂNG KÝ
GGK163 - TỐI 35723/07/2024Tối: 18h30 - 21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
GGK164 - TỐI 24609/08/2024Tối: 18h30 - 21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
Khóa học Google Ads

Khóa Học SEO Website

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K115S - SEO Cộng HưởngTỐI 246
19/07/2024
Tối: 18h30-21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
K116S - SEO Cộng HưởngCHỦ NHẬT
18/08/2024
Sáng: 8h30-12h00
Chiều: 13h15-16h45
04 Tuần - 08 Buổi
ĐĂNG KÝ

Khóa Học TikTok Shop

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K017TIK - Tối 35727/07/2024Tối: 18h30 - 21h00
(11 buổi)
ĐĂNG KÝ
K018TIK - Sáng 24609/08/2024Sáng: 9h00 - 11h30
(11 buổi)
ĐĂNG KÝ

Khóa Học quay dựng Video bằng điện thoại

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K035V - Quay Dựng Video - Thứ Bảy 27/07/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
03 Tuần - 06 buổi - 21 giờ học
ĐĂNG KÝ
K036V - Quay Dựng Video - Tối 35730/07/2024Tối: 18h30-21h00
08 Buổi - 20 giờ học
ĐĂNG KÝ
K037V - Quay Dựng Video - Chủ Nhật04/08/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
03 Tuần - 06 buổi - 21 giờ học
ĐĂNG KÝ
K038V - Quay Dựng Video - Thứ Bảy 17/08/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
03 Tuần - 06 buổi - 21 giờ học
ĐĂNG KÝ
K039V - Quay Dựng Video - Tối 35720/08/2024Tối: 18h30-21h00
08 Buổi - 20 giờ học
ĐĂNG KÝ

Khóa Học LiveStream Chuyển Đổi

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K012L - TỐI 246
17/07/2024Tối: 18h30 - 21h30ĐĂNG KÝ
K013L - SÁNG 246
05/08/2024Sáng: 8h30 - 11h30ĐĂNG KÝ

HÌNH ẢNH LỚP HỌC & LỊCH HỌC

Nhấn đăng ký để ghi danh lớp học

IMTA Digital Marketing

01. Khóa học Digital Marketing

Khóa học Digital Marketing

Khóa học Digital Marketing tại IMTA được nhiều bạn lựa chọn bởi vì được học cả 2 nền tảng Facebook và Google. Chạy đa kênh kết hợp 2 nền tảng cùng một lúc.

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K214 - Chủ Nhật21/07/2024
Sáng: 08h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
08 Tuần - 16 Buổi
ĐĂNG KÝ
K215 - Tối 357
23/07/2024Tối: 18h30 - 21h00
22 Buổi - 08 Tuần
ĐĂNG KÝ
K216 - Sáng 246
05/08/2024
Sáng: 9h00-11h30
Facebook Ads học 11 buổi Sáng 246;
Google Ads học Tối hoặc Cuối Tuần
ĐĂNG KÝ
K217 - Tối 246
07/08/2024Tối: 18h30 - 21h00
22 Buổi - 08 Tuần
ĐĂNG KÝ
K218 - Thứ Bảy10/08/2024Sáng: 08h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
08 Tuần - 16 Buổi
ĐĂNG KÝ

02. Khóa học Facebook Marketing

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K213F - CHỦ NHẬT
21/07/2024
Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
4 Tuần - 08 Buổi
ĐĂNG KÝ
K214F - TỐI 357
23/07/2024Tối: 18h30 - 21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
K215F - SÁNG 246
05/08/2024
Sáng: 9h00 - 11h30
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
K216F - TỐI 246
07/08/2024Tối: 18h30 - 21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
K217F - THỨ BẢY
10/08/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
4 Tuần - 08 Buổi
ĐĂNG KÝ
Khóa học Facebook Ads

Khóa học quảng cáo Facebook Ads Cơ Bản Đến Chuyên Sâu bạn sẽ học chuyên sâu Facebook, bao gồm đối tượng, nội dung (content), chatbot tự động.

Khóa học Google Ads

Khóa học quảng cáo Google Adwords, GDN & Youtube đưa từ khóa TOP công cụ tìm kiếm, tạo chiến dịch hiển thị remarketing và chạy quảng cáo video Youtube.

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌCĐĂNG KÝ
GGK162 - Chủ Nhật
21/07/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
04 Tuần - 08 Buổi (Sáng, Chiều)
ĐĂNG KÝ
GGK163 - TỐI 35723/07/2024Tối: 18h30 - 21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
GGK164 - TỐI 24609/08/2024Tối: 18h30 - 21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
Khóa học Google Ads

04. Khóa học SEO Website

IMTA Digital Marketing
KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K115S - SEO Cộng HưởngTỐI 246
19/07/2024
Tối: 18h30-21h00
11 Buổi - 04 Tuần
ĐĂNG KÝ
K116S - SEO Cộng HưởngCHỦ NHẬT
18/08/2024
Sáng: 8h30-12h00
Chiều: 13h15-16h45
04 Tuần - 08 Buổi
ĐĂNG KÝ
Khóa học SEO

Đưa từ khóa TOP Google miễn phí bằng kỹ thuật White Hat SEO giảng viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO. Khóa học này giúp bạn tiết kiệm chi phí quảng cáo trong dài hạn.

LiveStream

05. Khóa học LiveStream

Khóa học TikTok Shop
TikTok Shop phù hợp với những sản phẩm bán sàn thương mại điện tử. Ưu điểm của Tiktok Shop là chi phí rẻ, tiếp cận thị trường cả nước.
KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K012L - TỐI 246
17/07/2024Tối: 18h30 - 21h30ĐĂNG KÝ
K013L - SÁNG 246
05/08/2024Sáng: 8h30 - 11h30ĐĂNG KÝ

06. Khóa học Xây Kênh Short Video

Short Video

Học kỹ thuật quay dựng và hậu kỳ Short Video bằng điện thoại giúp phát triển kênh Tiktok, Reels, Youtube Short hoặc làm video để chạy quảng cáo.

KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K035V - Quay Dựng Video - Thứ Bảy 27/07/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
03 Tuần - 06 buổi - 21 giờ học
ĐĂNG KÝ
K036V - Quay Dựng Video - Tối 35730/07/2024Tối: 18h30-21h00
08 Buổi - 20 giờ học
ĐĂNG KÝ
K037V - Quay Dựng Video - Chủ Nhật04/08/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
03 Tuần - 06 buổi - 21 giờ học
ĐĂNG KÝ
K038V - Quay Dựng Video - Thứ Bảy 17/08/2024Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 13h15 - 16h45
03 Tuần - 06 buổi - 21 giờ học
ĐĂNG KÝ
K039V - Quay Dựng Video - Tối 35720/08/2024Tối: 18h30-21h00
08 Buổi - 20 giờ học
ĐĂNG KÝ
TikTok Shop

07. Khóa học TikTok Shop

Khóa học TikTok Shop
TikTok Shop phù hợp với những sản phẩm bán sàn thương mại điện tử. Ưu điểm của Tiktok Shop là chi phí rẻ, tiếp cận thị trường cả nước.
KHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGIỜ HỌCĐĂNG KÝ
K017TIK - Tối 35727/07/2024Tối: 18h30 - 21h00
(11 buổi)
ĐĂNG KÝ
K018TIK - Sáng 24609/08/2024Sáng: 9h00 - 11h30
(11 buổi)
ĐĂNG KÝ

Liên hệ Tư Vấn

DIGITAL MARKETING IMTA

Địa chỉ: Số 181 Cao Thắng, P. 12, Q. 10, Hồ Chí Minh

Văn phòng tiếp khách: 3.49 (lầu 3)

Phòng học: 3.07, 4.28, 4.29, 7.31

Hotline: 028 22 699 899
Zalo: Chat Zalo  

Yêu Cầu Tư Vấn Khóa Học

Liên hệ IMTA